Šta je Porodično veće i koja je njegova uloga?

Porodično veće je grupa koja se povremeno okuplja da razgovara o pitanjima koja proizlaze iz porodičnog učešća u biznisu. Osnovna svrha porodičnog veća je da pruži forum na kojem članovi porodice mogu artikulisati svoje vrednosti, potrebe i očekivanja u odnosu na kompaniju i razvijati politike koje štite dugoročne interese porodice. Postoje najmanje četiri važna razloga […]

Šta je Porodično veće i koja je njegova uloga? Read More »